Lesní skřeti

30. června 2014 v 21:42 | an0nym000us |  Národy Rithagu

Lesní skřeti

Lesní skřeti nemají se skutečnými skřety nic společného. Jsou to malá stvoření se zelenou kůží žijící v lesích. Měří jen jeden metr ale jsou velmi hbití a ve velkém počtu velmi nebezpeční. Často přepadávají a okrádají cestovatele a kupce putující lesem. Většinou je přepadají v noci, ale ve větším počtu se nebojí zaútočit za světla.
Lesní skřeti se dělí na mnoho kmenů o počtu od několika set po desítky tisíc. Mezi kmeny často dochází k malým potyčkám, ale jen velmi zřídka se nějaké klany dostanou do války, která by trvala delší dobu. Jediný případ, kdy se klany lesních skřetů spojily byl za války lesních skřetů proti lesním trollům. V této válce lesní skřeti zvítězili, protože jsou mnohem chytřejší než trollové a mají ohromnou početní převahu.
Lesní skřeti bojují krátkými jednostranými meči nebo s dýkami. Díky své ohromné hbitosti je dokáží vrazit do jakékoliv skulinky v brnění a jejich zásahy jsou často smrtelné. Také dokáží výborně vrhat noži. Nenosí ale žádné brnění a jsou proto velmi zranitelní. Nejlepší zbraní proti nim jsou kromě magie šípy nebo šipky z kuší.
Lesní skřeti se živí jen masem a nikdy nejedí rostlinou stravu. Často jedí maso svých obětí nebo příslušníků jiného kmene. Nikdy ale nejedí maso příslušníků vlastního kmene.
 

Mořští válečníci

26. června 2014 v 17:03 | an0nym000us |  Lidé

Mořští válečníci

Mořští válečníci obývají ostrovy v barbarském moři, které je severně od zemí obývaných barbary. Oba dva národy často spolupracují při vpádech do Svaté říše a jiných zemí na západě.
Mořští válečníci jsou pravděpodobně nejlepší mořeplavci v celém Rithagu. Žádný jiný národ se jim nevyrovná v boji na moři nebo ve stavění lodí. V boji na pebnině ale tak zdatní nejsou a proto se málokdy odvažují hlouběji do vnitrozemí. Většinou jen napadnou a vyrabují přímořské osady a odplují dříve než tam dorazí armáda. Na moři je samozřejmě nikdo nepronásleduje.
Mnoho říší má zájem o jejich lodě, ale mořští válečníci nechtějí zlato ani drahokamy, protož nemá žádný skutečný význam. Chtějí jen hmotné zdroje jako dřevo či kámen nebo zbraně. Své lodě navíc prodávají velmi draze a dokáží je ovládat lépe než kdokoli jiný. Proto se jim stále nemůže nikdo rovnat v boji na moři ačkoli má stejně dobré lodě.
Mořští nájezdníci jsou jedinný národ, který rabuje i ve skřetích zemích. Dokáží se problížit horami obklopujícími Arog a vyrabovat skřetí vesnice. Vždy se ale brzy stáhnou.
Používají hlavně velké sekery, ale umí bojovat i mnoha jinými zbraněmi. Nikdy se však nenaučili zacházet s lukem. Na obranu používají velké kulaté štíty.

Kyklopové

12. června 2014 v 15:50 | an0nym000us |  Národy Rithagu

Kyklopové

Kyklopové jsou jedním z mnoha druhů obrů obývajících Velké severní pohoří. Od ostatních obrů se liší hlavně tím, že namísto obyčejných dvou očí mají jen jedno veliké oko uprostřed čela, kterým vidí na velikou dálku. Jsou také jedním z největších druhů obrů na celém Rithagu.
Kyklopové se často paktují se skřety a mnoho z nich dokonce žije v Arogu. Kyklopové jsou jedním z mála druhů obrů, kteří si dokáží sami vyrábět zbraně. Nejsou ale v jejich výrobě příliš zdatní a dávají přednost zbraním, které pro ně vyrábějí skřeti za možnost těžit na jejich území drahé kovy.
Kyklopové se dělí na mnoho kmenů, které spolu často bojují. Bojují z různých důvodů, ale nejčastěji bojují o území, kde jsou skřetí doly, protože v neúrodných horách nemají mnoho jiných způsobů obživy a nedaleko jejich území v horách je jen Arog a kyklopové moc dobře vědí, že loupeživé nájezdy na území skřetů by se jim nevyplatily. Skřeti si jejich šarvátek o území nevšímají, protože je nezajímá kterým kyklopům poskytují zbraně a potraviny.
Kyklopové žijí ve velkých slujích. Každý kmen ovládá několik jeskynních systémů, kde žije většina jeho členů. Čím vyšší postavení má kyklop v kmeni tím větší a pohodlnější sluj obývá. Vyšší postavení mají samozřejmě větší kyklopové.


 


Temní vlci

26. května 2014 v 15:22 | an0nym000us |  Temná stvoření

Temní vlci

Temný pán vyšlechtil temné vlky z obyčejných vlků, které pozměnil temnou magií, když potřeboval jezdecká zvířata pro své skřety. Žádný skřet, který uměl vlky cvičit k boji se k němu totiž nepřidal. Temní vlci však obyčejné vlky ve vojsko více než nahradili, protože byli rychlejší, silnější a chytřejší. Dokonce se naučili lidské řeči a temný pán je používal jako zvědy. Vždyť koho by napadlo, že vlk odpočívající kousek od nich je nepřátelský zvěd.
Oči temných vlků vypadají stejně jako u obyčejných vlků, ale, když se temný vlk rozzuří změní se v děsivé rudé oči bey zornic.
Temný pán se poté rozhodl temné vlky ještě zesílit. Vytvořil temné vlky, kteří byli mnohokrát větší než obyčejní temní vlci, měli jedovaté tesáky a bylo téměř nemožné jim ublížit kouzly, natož je jimi zabít. Temný pán je používal jako válečné slony nebo jako samostatnou část armády. Tito vlci mají v klidu oči bíle zářící a bez zornic.
S temnými vlky vyhrával temný pán jednu bitvu za druhou, dokud trpaslíci neobjevili slabinu temných vlků. Temní vlci se totiž bojí ohně. Díky tomu se jim podařilo obránit se útoku temného pána a znovudobýt jím obsazená území. Velcí temní vlci se ohně sice nebojí, ale temný pán jich nikdy nevytvořil tolik, aby porazil spojené vojsko Elfů, Lidí a trpaslíků.

Pekelní obři

20. května 2014 v 16:02 | an0nym000us |  Démoni

Pekelní obři

Pekelní obři se téměř v ničem neliší od démonických vojáků. Jsou jen mnohem větší a mnohem silnější. Pekelní obři jsou většinou velmi hloupí a téměř nikdy nemyslí samostatně. Většina z nich jen slepě poslouchá rozkazy svých nadřízených, které vládce démonů vybírá z těch pekelných obrů, kteří dokáží samostatně myslet. Pekelným obrům může velet jen jiný pekelný obr, protože jiného démona neposlechnou.
Pekelní obři jen málokdy používají nějaké zbraně a když je používají jsou to většinou kyje nebo palice. Sami si žádné zbraně vyrobit nedokáží a vyrábějí je pro ně démoničtí vojáci. Pekelní obři dokáží snadno prorazit hradby a je velmi těžké je skolit. Osvědčila se proti nim magie nebo válečné stroje jako balista, ale pěší armáda proti nim nemá šanci pokud nemá ohromnou početní převahu nebo magické zbraně.
Pekelní obři mají stejnou hierarchii jako většina démonů. Vládnou největší a nejsilnější. Ovšem ne ve válkách, protože vládce démonů moc dobře ví, že velitelé by měli být ti nejchytřejší a ne ti nejsilnější. Mnoho pekelných obrů si myslí, že pro svou velikost mohou poroučet démonickým vojákům. Vládce démonů je ale vyvedl z omylu.

Démoničtí vojáci

15. května 2014 v 17:41 | an0nym000us |  Démoni

Démoničtí vojáci

Démoničtí vojáci tvoří základ pekelné armády. Jsou to vlastně jen obyčejní démoni, protože podobně jako u skřetů je celý národ démonů armádou. Jako démoničtí vojáci jsou označováni všichni démoni chodíci po dvou nohách , kteří se neřadí do žádné jiné skupiny démonů.
Démoničtí vojáci používají téměř jakékoliv zbraně od nožů po luky a biče. Mají nadlidskou sílu a dokáží obstojně bojovat i holýma rukama nebo klackem či kamenem. Své zbraně sami vyrábějí a vyrábějí i většinu zbraní pro ostataní démony.
V časech míru pracují jako dělníci nebo stavitelé. Jsou neuvěřitelně vytrvalí. Dokáží pracovat i několik měsíců bez odpočinku a nepotřebují jíst ani pít. Díky svému obrovskému počtu tvoří velikou pracovní sílu.
Démoničtí vojáci mají velmi jednoduchou hierarchii. Největší z nich poroučí těm menším a tudíž slabším.
Démoničtí vojáci jsou nejpočetnější skupinou démonů a patří mezi ně i sám vládce démonů. Ten se ale dokázal v pekelné hierararchii propracovat různými intrikami z nejhlubšího dna až na vrchol. A to ani nepatřil k těm největším.

První válka démonů

8. května 2014 v 9:54 | an0nym000us |  Dějiny Rithagu

První válka démonů

První válka démonů začala nedlouho po velkém skřetím tažení. Když elfští mágové použíli příliš velké množství energie a nedokázali jí úplně spoutat, neovládnutá magie prorazila průrvu do pekla. Démonům netrvalo dlouho než průrvu objevili a začali se hrnout na povrch.
Démoni, kteří neumí nic jiného než bojovat, napadali každého, koho potkali, a ničili a plenili vše, co jim přišlo do cesty. Nejdříve nikdo nevěděl, jak jsou silní a Elfové proti nim vyslali slabou skupinu vojáků domnívaje se, že jde jen o pár loupežníků, kteří začali být příliš drzí. Z této armádky samozřejmě nikdo nepřežil a teprve tehdy si všechny národy uvědomili, že jde o vážný problém. Dosud však nikdo netušil o jak vážný. Teprve když démoni napadli elfskou říši se zjistilo, jak velká je jejich armáda.
Na válku nebyl nikdo připravený a démonům nic nebránilo v plenění a ničení. Elfové, Lidé a Trpaslíci spojili své armády v zoufalém pokusu porazit démony. Jejich armády ale nebyly připravené na tak velkou bitvu a démoni zvítězili.
Vypadalo to, že démoni vyhladí všechny obyvatele Rithagu a pravděpodobně by se to stalo, kdyby se nedopustili osudné chyby. Velitel armády démonů opojený dosavadními vítězstvími napadl skřety, kteří jsou jako bojovný národ k boji vždy připravení. Na hranicích země skřetů došlo k několika tuhým bitvám. Síly byly dlouho vyrovnané a bez výsledku spolu skřeti a démoni zápolili už druhý rok, když na démony zezadu vpadli Elfové, Lidé a Trpaslíci, kteří zatím stihli nashromáždit dostatečnou armádu. Démoni byli koseni z obou stran a jejich vojsko bylo poraženo.
Démony se podařilo na nějakou dobu zahnat zpět do podzemí, ale brzy znovu vylezli na povrch.)

Temní jednorožci

26. dubna 2014 v 9:50 | an0nym000us |  Temná stvoření

Temní jednorožci

Temní jednorožci jsou stvoření vypadající přesně jako jednorožci až na jejich barvu. Zatímco jednorožci jsou bílí temní jednorožci jsou černí jako noc. I jejich rohy jsou černé a jsou stejně mocné jako rohy normálních jednorožců, ale jejich moc je temná a nepůsobí dobro, ale zlo. Jejich moc je přesně opačná moci rohů normálních jednorožců.
Temní jednorožci jsou stvoření vytvořená temným pánem, který je vytvořil proto, aby měl v armádě tvory, kteří by mohli bojovat s jednorožci cvičenými k boji. Před vytvořením temných jednorožců s jednorožci mohli bojovat jen nejmocnější temné bytosti, protože slabší stvoření zemřou sotva se k jednorožci přiblíží.
Rohy temných jednorožců jsou přesným protikladem rohům normálních jednorožců a pokud se tyto rohy dotknou navzájem se zničí. Pokud se k sobě přiblíží jejich moc se neutralizuje a na území mezi nimi může vstoupit jakákoliv bytost aniž by byla zničena. Stejně jako rohy normálních jednorožců ničí temné bytosti rohy temných jednorožců ničí ty světlé. Ale samozřejmě nemohou zničit bytost s vyšší mocí než jakou má roh temného jednorožce.
Narozdílo od normálních jednorožců temní jednorožci nesnesou jezdce a bojují vždy jen sami. Temný pán se proto snaží vytvořit podobnou bytost, která by jezdce snesla.

Jednorožci

19. dubna 2014 v 19:47 | an0nym000us |  Tvorové Rithagu

Jednorožci

Jednorožci jsou nádherní bílí koně se spirálovitě stočeným rohem na čele. Jsou většinou stejně velcí a stejně rostlí jako dobří závodní koně, ale někderé druhy, jako například horští jednorožci mohou být o mnoho větší.
Všichni jednorožci běhají mnohem rychleji než obyčejní koně a nikdo kromě gryfa je nedokáže chytit, pokud si to nepřejí. Gryfové ale jednorožce neloví a jednorožci proto nemají žádného přirozeného nepřítele. Temný pán ale stvořil nápodobu jednorožců známou jako temní jednorožci. Ti dokáží jednorožce dohnat a zabít.
Lesní elfové je často využívají jako jízdní zvířata a když na nich jezdí nepoužívají sedla, protože jednorožec se sám dokáže postarat o to, aby jezdec nespadl. Na jednorožci by ale nikdo neměl jezdit dokud si nezíská jeho důvěru a ten, kdo se o to pokouší riskuje život. Jednorožci vycvičení k boji dokáží nabodnout nepřítele na roh a nebojí se žádného nepřítele.
Rohy jednorožců mají magickou moc a jediný jejich dotek dokáže zabít většinu temných bytostí a dokáže vyčistit jakýkoliv jed. Rohy jednorožců jsou vždy bílé kromě rohů temných jednorožců, které jsou samozřejmě černé. Rohy jsou pevnější než diamant a není znám žádný způsob jak je zničit kromě jejich doteku s rohem temného jednorožce. Rohy jsou velmi vzácné, protože jediný způsob jek je získat je přesvědčit jednorožce, aby ho vydal sám. Pokud se mu někdo pokusí roh uříznout nebo ho o něj připravit jakkoli proti vůli jednorožce do roka zemře a roh se mu stejně nepodaří získat.
Jednorožci dokáží velmi dobře vycítit temnou magii, ale nedokáží vycítit někoho, kdo se k nim blíží, i kdyby chtěl jednorožce zabít, pokud temnou magii nepoužívá.
Nejvzácnějším druhem jednorožců jsou nebeští jednorožci. Ti mají křídla a dokáží ovládat magii vzduchu. Často se zaměňují s okřídlenými jednorožci, kteří narozdíl od nich žádnou magii neovládají a jsou to jen kříženci jednorožce a pegasa.

Barbaři z východu

17. dubna 2014 v 22:51 | an0nym000us |  Lidé

Barbaři z východu

Na okrajích Východní pouště žijí malé tlupy lidí, kteří jsou obyvately Svaté říše pro svou nízkou vyspělost nazýváni barbaři. Jsou kulturně a řemeslně velmi zaostalí, ale jsou velmi dobří válečníci. Jiné národy je proto často nejímají jako žoldnéry a platí jim hmotným majetkem, protože barbaři nepoužívají peníze a nechápou proč jsou tak cenné.
Okraje Východní pouště jsou neúrodné, nežije tam mnoho zvířat a ta která tam žijí mají jen málo masa nebo ho mají nepoživatelné. Barbaři proto potravu získávají loupeživými nájezdy nebo službou v armádách jako žoldnéři. Často napadají statky v různých zemích a narozdíl od vzbouřenců si troufnou i na velké statky bohatých lidí nebo na menší pevnůstky. Pokud se spojí více kmenů dokáží i vydrancovat větší město.
Jejich elitní bojovníci zvaní bersekři bojují velkou oboustrannou nebo dvěmi menšími jednostrannými sekerami. Nenosí téměř žádné brnění a nikdy nemají štít. Bojují velmi agresivně a většina bojovníků před nimi ustupuje a jen málokdo se s nimi dokáže měřit v boji. Ti kdo se jim postaví do cesty většinou brzy padnou pod údery jejich seker, kterými bersekři dokáží snadno prorazit štíty. Při boji barsekři příliš nepřemýšlí a spoléhají na hrubou sílu a nechávají se vést jen vlastní zuřivostí. Jeden bersekr dokáže pobít mnoho vojáků než ho porazí, pokud ho vůbec porazí.Kam dál